Her er datoane for Bingoen i år.Alle er på "Havly" unntatt den 12.April er i Vidsyn.