Open hall


Søndagar kl. 11.00 er det fri leik i Bremangerhallen for born saman med føresette. 

Borna må vere medlem i Bremanger Idrettslag for å delta, men kan prøve tilbodet 2 gongar før ein melder seg inn. 

Dersom vêret er fint er det fri leik i Bjørsvika i stadan for inne i hallen.


Sjekk aktuelle datoar under arrangement på facebooksida "Bremanger Idrettslag".